Capoeira Göteborg - logo

Om Capoeira Sua Força i Göteborg

Capoeira är vår styrka


Modern och pedagogisk undervisning där vi fokuserar på att utvecklas tillsammans och med bra gemenskap, utan särbehandling, avund eller krav på att utövarna ska delta på alla träningar eller att deltagare eller målsman ska arbeta extra.

Vi hjälps åt att ta hand om nybörjare eller anordna event, uppvisningar och graderingar på så sätt att det blir lärorikt och givande. Vi är en del av Ivra kursers organisation och arbetar utan bidrag vilket gör att vi själva kan bestämma över våra samarbeten och aktiviteter.

Detta reflekterar styrkan som vi har i våra gemensamma och indivifuella utveckling och hos oss kan alla komma till tals. Styrkan reflekterar också lagarbete och solidaritet i utövandet av Capoeira och hur vi välkomna nya capoeirister till våra träningar.

Vårt mål är att utöva capoeira på ett roligt men komplett sätt för att lära känna kärnan i träningen, musik och instrument men även närbesläktade kulturella uttryck. Vi vill utöva sporten men minskad hirarki och toppstyrning via en mindre styrelse.

Vi strävar efter låga träningsavgifter i fina lokaler med komplett utrustning. De olika lokalerna som vi tränar i har olika fördelar och vi har tillgång till mycket träningsredskap, musikinstrument och kläder men även tillgång till kunskap, erfarenhet och material för att skriva egna låtar eller tillverka egna instrument.

Vår viktigaste styrka är alla medlemmar som kommer och tränar med glädje och utvecklas i sin takt på den nivån de önskar, utan att behöva känna press, konkurrens och tävling inom gruppen. Glöm inte att ingen kommer att lära sig capoeira fullt ut. Så capoeira för dig och vilka delar som du tar till dig är individuellt och unikt.

Vi tränar regional-stil med kampsporten i fokus men arbetar ständigt för att minska skaderisk och öka glädje. Träningsplaneringen utgår från deltagarnas olika nivåer, åldrar och ambitionsfas och alla får vara med och påverka vår utveckling i denna hälsosamma och roliga sport.
Capoeiras historia

Capoeira föds av ett uttryck för Brasiliens afrikanska slavars kultur. I denna ursprungliga capoeira fann slavarna skönhet och frihet, rörelse och dans. Till slut utvecklades detta till en möjlighet att kämpa mot förtryckarna utan vapen, eftersom slavarna var hänvisade enbart till sina kroppar.
Capoeiras historia
Capoeira ursprungUnder frihetsrörelsen lyckades många rymma och samlas runt om i djungeln där de organiserade sig i så kallade quilimbos, små självstyrande grupper där allting fördelades solidariskt. Capoeiran levde här vidare som en del av livet både till vardag och fest. När slavarna tillslut fick sin frihet följde capoeiran med dem ut i det brasilianska samhället. När den väl hade förflyttats från sitt kulturella ursprung började capoeiran degenereras - från en hyllning av frihet och befrielse till en grym och blodig form av gatuslagsmål. Det dröjde inte länge förrän myndigheterna förbjöd capoeira. Bara att känna till capoeira blev ett brott. På grund av detta officiella förtryck glömdes capoeiran bort eller förföll i vanskötsel i de flesta brasilianska städer.
Capoeiras historia
Mestre BimbaDet var bara i Bahia som capoeiran hölls vid liv och det var härifrån den skulle komma att återfödas. I början av nittonhundratalet blev capoeiran räddad nästan uteslutande av en enda man: Mestre Bimba. Efter att en grupp av utländska diplomater blivit imponerade av en capoeirauppvisning av Bimba och hans studenter, beslöt den brasilianska regeringen tillslut att erkänna capoeira som ett unikt inhemskt kulturarv som bör beskyddas och bevaras.

Mestre Bimba öppnade den första legala capoeira-akademin 1932 och försökte samtidigt att göra capoeiran mer "legitim". Han utvecklade en ny stil som kom att kallas Regional. Denna stil strukturerade capoeiran - bland annat introducerade Bimba ett system av färgade rep (corda) kring midjan, som tecken på studenternas olika kunskaper och förmågor. Samtidigt som Regional spred sig, kände en grupp utövare av en äldre stil inom capoeira, som kallas Angola, att en väsentlig del av capoeiran gick förlorad. Enligt dem höll capoeira på att förlora sina rötter och kopplingar till det förflutna genom att man för mycket betonade sport- och motionsaspekterna av konsten. De lyfte istället fram musiken, sångerna och de lekfulla rörelserna. En senare generation capoeiristas har kombinerat Capoeira Regional och Capoeira Angola och det är i mötet mellan dessa båda discipliner som capoeiran fortsätter att utvecklas än idag.