Capoeira Sem Fronteiras Göteborg - logo

Gradering - Capoeira Sem Fronteiras

Capoeira graderingsnivåer för barn och vuxna

Det finns variationer gällande graderingssystem hos olika capoeira-stilar och grupper och vi har utvecklat vårt system med åren. Senaste förbättringen är från 2021 för att visa capoeiristens erfarenhet i kombination med åldersnivå genom att nya färger arbetar sig uppåt i repet i takt med att kunskaperna växer hos utövaren.

Graderingen inom capoeira speglar den tidsinvestering, kunskap och erfarenhet som capoeiristen har samlat. Mästaren belönar insatsen med ett färgat rep som i högre nivåer innebär förtroende och ansvar.

Capoeira Gradering för Barn 3-6 år

Capoeira Gradering för Barn 3-6 år

Capoeira Gradering för Barn 7-10 år

Capoeira Gradering för Barn 7-10 år

Capoeira Gradering för barn och ungdomar i åldrarna 11-15 år

Capoeira Gradering för Barn och Ungdomar 11-15 år

Gradering för capoeirister från 16 år och uppåt

Capoeira Gradering för vuxna


Capoeirsternas färg på rep symboliserar resan genom konstformen och livet


Övergångar finns mellan de olika nivåerna och dessa symboliseras med att cordan, eller repet har två färger. Exempelvis Amarelo/Laranja som är gul/orange. Cordan knyts med vargkäftsknut vid midjan och rosknut vid tippen.

Amarelo (Aluno) "Guldet" - Eleven börjar värdera spelet och börjar nu sin väg som capoeirista.


Laranja (Aluno) "Solen" - Symboliserar solen som väcker elevens medvetandet.


Azul (Graduado) "Havet" - Symboliserar kännedomen av den väldiga vägen som återstår att gå. Nu är capoeiristan en "aluno graduado", dvs en kvalificerad elev som korsar haven för att utöka sin kunskap.


Verde (Graduado) "Skogen" - Symboliserar capoeiras egentliga natur. Det är nu eleven konsoliderar alla lärdomarna erövrade under sin capoeiragång och lägger grunden till en fortsätt utveckling som capoerista.


Roxa (Instrutor) "Ametist" - Symboliserar mysteriet. Capoeirstan har gått igenom en del prövningar och ska nu övervinna de fysiska och psykiska svårighterna. Det är nu capoeiristan bestämmer sig för att antingen sluta eller fortsätta med capoeira livet ut.


Marrom (Professor) "Kamaleont" - Symboliserar utvecklingen av sin egen stil. Capoeiristan har nu capoeiras grunder inom sig och tillämpar dem enligt sin egen personlighet.


Vermelha (Mestre) "Rubinen" - är stenen som symboliserar rättvisa. Det är denna gradering där Capoeirista får ansvar gentemot Capoeira och försöker bedriva sitt arbete och fatta beslut med precision.